Цели и средства - от Устава на АБВГД

14 Май 2013г.

ЦЕЛТА на Сдружение „Активни Българи В Гражданска Държава“ е обединение и активност на всички български граждани за постигане на:

- ред и хармония в държавата;

- съхранение на националните традиции и култура;

- добро бъдеще за децата на България. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на Сдружение „Активни Българи В Гражданска Държава“:

(1) работи за духовно и културно единение, пробуждане националното самосъзнание на българите и формиране на активно гражданско общество в България;

(2) подпомага развитието и утвърждаването на духовните и националните ценности и традициите на българите, на образованието, науката и културата, на спорта и здравеопазването;

(3) информира гражданите за техните права и задължения;

(4) сътрудничи и обменя информация, идеи и ресурси с всички български граждани и сдружения, виртуални и социални групи, неправителствени и правителствени организации, които споделят целите на сдружението или сходни на тях;

(5) представлява и защитава интересите на своите членове и на заинтересовани граждани пред трети лица и държавни органи по въпроси, касаещи предмета на дейност на сдружението;

(6) съдейства на оторизираните органи за спазването на законността и реда в страната;

(7) взаимодейства със съответните държавни и обществени институции по въпроси, касаещи предмета на дейност на сдружението.

Повече информация тук: Какво е АБВГД?
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg