Предложения и декларации

ВЯРА, РОД, ЕЗИК

Предложения и декларации


Подбудени от обич към свещените ни род, език и вяра,
разпалени от плам да браним своите души от звяра,
когато той разяжда из отвътре църква и държава
да мълчим не можем вече, нужно е да се изобличава!

Затуй ний, рабите Христови, единени в Име Божие,
отказваме да служим на мамона и на адското подножие,
а заедно изказваме пред Бог и ближни със смирение
какво за нас е свободата и как с греха да няма примирение!

+++

    БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ,
      Добре знаем, че истинната православна вяра, съхранената родова памет и свещеният ни български език са били опората на нашия народ във времена на възходи и на изпитания. Тези три стълба са крепителите на българската „държава на Духа“, която просвещавайки милиони хора по света е градила основите на съвременната православна култура и християнска цивилизация.

     Но днес завещаното от Бога и предците ни тъне в забрава, бива поругавано и дори унищожавано. Българският род е пред заплаха от ново поробване и източване на целия му потенциал в една световна бездуховна система за насилствено подчинение на държава и църква. Хората ги грози атеизъм, народите – глобализъм, а православието – икуменизъм...

     Ние нямаме право да останем безучастни пред надигащата се опасност! Призоваваме Ви заедно да дадем своя скромен принос, полагайки усилия за възвръщане стабилността и силата на стожерите на българската национална идентичност: нашите вяра, род и език – тъй, както предците ни винаги са го правили! Да опознаем ДЕЛОТО НА РОДНИТЕ СВЕТИИ и да последваме завета им, като основаваме живота си, семейството и народната си работа на ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ!

    Днес, повече от всякога ни е нужно осъзнаване на националната ни идентичност и единение около изконните ни православни ценности, за да защитим на дело Символ верую. Ние от сдружение "АБВГД" вярваме, че това е пътят към въздигане на на нашия народ, затова направихме тази скромна страница. Призоваваме българските правителствени и неправителствени организации, читалища и учебни заведения, медии и фирми, политици и общественици за единство и подкрепа в родолюбивото дело.

От нас зависи да изберем свободата и да послужим
за душевно спасение на близките и на народа си, за слава Божия!
+++

Каква държава да градим?

     Стремежът ни е да работим за формиране на единно и хармонично гражданско общество в България, основано на:

    Активността, знанията и вярата на българските граждани

Всеки народ си заслужава управлението.
От нашата гражданска активност зависи в каква държава живеем и къде ще живеят нашите нашите деца.
От нашата гражданска активност зависи кой и как ни управлява.
От нашата гражданска активност зависи и накъде ни водят - към слугуване в задния двор на Европа или към достойното място за нация, чиято култура е в основите на днешната европейска цивилизация.

     Българските ценности - основа за нов обществен договор

Невижданата демографска, духовна и материална криза на съвременното българско общество налага изработването на нов обществен договор, насочен към физическото оцеляване на нацията ни, към опазването на българската идентичност и култура, както и към определянето на бъдещите насоки на общественото ни развитие в една задължителна за всички управляващи Национална доктрина.

      Върховенството на закона

Законът и неговото своевременно, ефективно и безусловно прилагане към всички български граждани без каквито и да е изключения е основата на държавността и на гражданското общество.

      Граждански контрол над всички власти

Активно участие на гражданите в управлението на държавата чрез:
- постоянен граждански контрол на всички нива в държавата;
- нов реално действащ Закон за прякото участие на гражданите във властта.

      Държавно управление от нов тип

За напредъка на държавата ни може да помогне нова форма на държавно управление, съчетаваща действено демократично управление и проверени във времето наши традиционни механизми и принципи на функциониране на държавата и обществото.

Други документи на АБВГД:

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg