Какво е АБВГД?

     Ние сме доброволна и независима неправителствена организация за просветителска обществена дейност. Сдружението ни е регистрирано в СГС на 27.08.2010 г., доста преди началото на политическия проект с подобно наименование, с който нямаме общо. Оттогава работим за развитието на човека и обществото в хармония с природата и националните традиции, както и за подобряване взаимодействието между различни хора, организации и общности от сходно мислещи личности. 

     Според нас, за да стане животът в България по-добър е необходимо промяната първо да настъпи у всеки един българин - да се научим да бъдем хора и да живеем в хармония с природата и близките си; да растем и помагаме на Отечеството, следвайки традиционните български ценности и Христовата любов. Едва след това, за да направим и градивна политическа промяна е нужно гражданското обществото да издигне и да отстоява за приоритети в държавата ни културните и духовните ценности, наследени от предците ни; православните традиции, християнския морал и разбира се развитието на образованието, науката, културата, здравеопазването, родното производство и жизнената среда в България.

     Съвместните действия, към които призоваваме не са в интерес на нито една политическа формация. Напротив, ние искаме заедно с мислещите, знаещите и можещите българи да върнем на хората надеждата и вярата в собствените им възможности и да ги призовем към единение около изконните български ценности и приоритети.

     Активен Българин може да бъде всеки един български гражданин или етнически българин извън настоящата територия на България, който:
- се интересува от изминалите и от настоящите събития, засягащи него и родината;
- отстоява личните и националните права и интереси, спазвайки закона на страната;
- прилага духовните и културните ценности на нацията, уважавайки различието. 

     А с каква цел направихме сдружение?
Ето с каква: Защо да сме Активни Българи

     От теб зависи!

Приятели:

Какво е АБВГД
Православен храмов комплекс в кв. Обеля, София
Какво е АБВГД
НЕзабравимата България
Какво е АБВГД
Сдружение на волжките българи
Какво е АБВГД
Зеленият отбор на България
Българска хранителна банка

Искаш да участваш, да помагаш или нещо да ни споделиш ? Обади ни се на тел. 0988 79 78 70 или ни пиши:

Изпрати

Образец на заявление за участие:

Аз се казвам ... (трите имена)
Роден съм на ... (пълната дата)
Живея в град ...
По вероизповедание съм ...
По етнос и самосъзнание съм ...
Семейното ми положение е ...
Имам професионален опит в ...
Интересите ми са в сферите на ...
Членувам в политическата/неправителствената организация ... (посочи каква е, ако има такава)
Удобно ми е да идвам на събиранията в ... (ден от седмицата) от ... ч.
Телефонът ми за връзка е ...
Предпочитаният от мен електронен начин за връзка е ... (посочи своя поща, скайп или социален профил)
Искам да участвам в "Активни Българи В Гражданска Държава", за да ... (убеди ни с няколко изречения)
Моя актуална снимка можете да откриете на интернет-адрес ... (или прикачена)
Аз приемам и се стремя да живея според християнските ценности и добродетели!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg